©Emma Elliott

Från utställningen "Funimals"

"Crystal Hippo", färgpenna, krita

Storlek:

Pris: 250 SEK

©Emma Elliott

From the exhibition"Funimals"

"Crystal Hippo", colour pencil and chalk

Size:

Price: 250 SEK