©Emma Elliott

Från utställningen "Funimals"

"Delfin", tuschpenna

Storlek:

Pris: 300 SEK

©Emma Elliott

From the exhibition "Funimals"

"Delfin" ("Dolphin"), felt-tip pen

Size:

Price: 300 SEK