©Emma Elliott

Från utställningen "Funimals"

"Myrornas krig 2", tuschpenna

Storlek:

Pris: 250 SEK

©Emma Elliott

From the exhibition"Funimals"

"Myrornas krig 2" ("The War of the Ants 2"), felt-tip pen

Size:

Price: 250 SEK