©Emma Elliott

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Den första soluppgången", färgpennor

Storlek:

Pris:

©Emma Elliott

From the exhibition "Kosmos - Vår plats i universum"

"Den första soluppgången" ("The First Sunrise"), colour pencils

Size:

Price: