©Emma Elliott

Från utställningen "Funimals"

"Four From India", decoupage och lera

Storlek: 30 cm X 30 cm

Pris: 500 SEK

©Emma Elliott

From the exhibition "Funimals"

"Four From India", decoupage and clay

Size: 30 cm X 30 cm

Price: 500 SEK