©Emma Elliott

From the exhibitions "Funimals" and "Sustainability"

"Svalka" ("Coolness"), decoupage

Size:

Price: 500 SEK

©Emma Elliott

Från utställningarna "Funimals" och "Hållbarhet"

"Svalka", decoupage

Storlek:

Pris: 500 SEK