©Ulf Ericsson

Från utställningen "Funimals"

"Mad Hyaena", kol

Storlek:

Pris: 600 SEK

©Ulf Ericsson

From the exhibition "Funimals"

"Mad Hyaena", charcoal

Size:

Price: 600 SEK