©Emma Elliott

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Stilla natt", akryl

Storlek:

Pris:

 

©Emma Elliott

From the exhibition "Kosmos - Vår plats i universum"

"Stilla natt" ("Silent Night"), acrylics

Size:

Price: