©Emma Elliott

Från utställningen "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld"

"Mad Cow", tusch

Storlek:

Pris:

©Emma Elliott

From the exhibition "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld"

"Mad Cow", felt-tip pens

Size:

Price: