©Emma Elliott

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Positiv energi", färgpennor och tusch

Storlek:

Pris:

©Emma Elliott

From the exhibition "Kosmos - Vår plats i universum"

"Positiv energi" ("Positive Energy"), colour pencils, felt-tip pens

Size:

Price: