©Ulf Ericsson

Från utställningarna "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld" och "Hållbarhet"

"Jungle Pool 1", olja

Storlek:

Pris: 900 SEK

©Ulf Ericsson

From the exhibitions "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld" and "Sustainability"

"Jungle Pool 1", oils

Size:

Price: 900 SEK