©Emma Elliott

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Månskära", färgpenna

Storlek: längd 27 cm, bredd 22 cm

Såld

©Emma Elliott

From the exhibition "Kosmos - Vår plats i universum"

"Månskära" ("Moon Sliver"), colour pencils

Size: length 27 cm, width 22 cm

Sold