©Emma Elliott

Från utställningen "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld"

"Mosaiktulpaner", tusch

Storlek:

Pris: 500 SEK

©Emma Elliott

From the exhibition"Det vilda - tolkningar av vår vilda värld"

"Mosaiktulpaner" ("Mosaic Tulips"), felt-tip pens

Size:

Price: 500 SEK