©Emma Elliott

Från utställningen "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld"

"Mosaikros", tusch

Storlek:

Pris: 500 SEK

©Emma Elliott

From the exhibition"Det vilda - tolkningar av vår vilda värld"

"Mosaikros" ("Mosaic Rose"), felt-tip pen

Size:

Price: 500 SEK