©Emma Elliott

Från utställningen "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld"

"You Cannot Stop the Wild", textil

Storlek:

Pris: 500 SEK

©Emma Elliott

From the exhibition "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld"

"You Cannot Stop the Wild", textiles

Size:

Price: 500 SEK