©Emma Elliott

Från utställningarna "Funimals" och "Hållbarhet"

"Comic Pyramid: Hälge"                             serietidning + klipp&klistra

Storlek:

Pris: 300 SEK

©Emma Elliott

From the exhibitions "Funimals" and "Sustainability"

"Comic Pyramid: Hälge"                    comic book + cut&paste

Size:

Price: 300 SEK