©Emma Elliott

Från utställningarna "Funimals" och "Hållbarhet"

"Comic Pyramid: Gustaf"            serietidning+ klipp&klistra

Storlek:

Pris: 300  SEK

©Emma Elliott

From the exhibitions "Funimals" and "Sustainability"

"Comic Pyramid: Gustaf" ("Comic Pyramid: Garfield")                            comic book+ cut&paste

Size:

Price: 300 SEK