©Emma Elliott

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Gryning i kosmos", akryl

Storlek:

Pris:

©Emma Elliott

From the exhibition "Kosmos - Vår plats i universum"

"Gryning i kosmos" ("Dawn in the Cosmos"), acrylics

Size:

Price: