©Ulf Ericsson

Från utställningarna "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld" och "Hållbarhet"

"Jungle Pool 2", olja

Storlek: 40 cm X 40 cm

Pris: 900 SEK

©Ulf Ericsson

From the exhibitions "Det vilda - tolkningar av vår vilda värld" and "Sustainability"

"Jungle Pool 2", oils

Size: 40 cm X 40 cm

Price: 900 SEK