©Emma Elliott

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Det som speglas i mångubbens ögon får själen att blöda"           textil och akryl

Storlek:

Pris:

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Det som speglas i mångubbens ögon får själen att blöda" ("What the man in the moon sees makes his soul's eyes bleed")            textile and acrylics

Size:

Price: