©Ulf Ericsson

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Sweet dreams", olja

Storlek: längd 81 cm, bredd 66 cm

Såld

©Ulf Ericsson

From the exhibition"Kosmos - Vår plats i universum"

"Sweet dreams", oils

Size: length 81 cm, width 66 cm

Sold