©Ulf Ericsson

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Connected or inte", olja

Storlek: längd 65 cm, bredd 54 cm 

Pris: 1000 SEK

©Ulf Ericsson

From the exhibition "Kosmos - Vår plats i universum"

"Connected or inte" ("Connected Or Not"), oils

Size: length 65 cm, width 54 cm

Price: 1000 SEK