©Emma Elliott

Från utställningen "Funimals"

"Gravljus", egen text och decoupage

Storlek:

Pris: 400 kr

©Emma Elliott

From the exhibition "Funimals"

"Gravljus" ("Grave Light"), my own writing and decoupage

Size:

Price: 400 kr