©Emma Elliott

Från utställningarna "Funimals" och "Hållbarhet"

"Våra goda vänner? 2", decoupage

Storlek:

Pris: 300 kr

©Emma Elliott

From the exhibitions"Funimals" and "Sustainability"

"Våra goda vänner? 2" ("Our good friends? 2"),  decoupage

Size:

Price: 300 kr