©Emma Elliott

Från utställningarna "Funimals" och "Hållbarhet"

"Våra goda vänner? 1", decoupage

Storlek:

Pris: 300 kr

©Emma Elliott

From the exhibition"Funimals" and "Sustainability"

"Våra goda vänner? 1" ("Our good friends? 1"), decoupage

Size:

Price: 300 kr