©Emma Elliott

Från utställningen "Funimals"

"Elvis", klipp & klistra

Storlek:

Pris: 100 kr

©Emma Elliott

From the exhibition "Funimals"

"Elvis", cut & paste 

Size:

Price: 100 kr