©Emma Elliott

Från utställningen "Funimals"

"Fri som en fjäril", kol och vaxkrita

Storlek:

Pris: 500 SEK

©Emma Elliott

From the exhibition "Funimals"

"Fri som en fjäril" ("Free as a Butterfly"), charcoal and wax crayon

Size:

Price: 500 SEK