©Emma Elliott

Från utställningen "Kosmos - Vår plats i universum"

"Månförmörkelse", färgpenna

Storlek:

Pris:

©Emma Elliott

From the exhibition "Kosmos - Vår plats i universum"

"Månförmörkelse" ("Lunar Eclipse"), colour pencils

Size:

Price: