Välkommen till Great Wolf Gallery - ett konstgalleri med bit i!

Tävling nr 1 är avgjord!

Deadline för tävlingen är nådd och bland alla som skickat in rätt svar och tipsat om tävlingen, har vi nu dragit två vinnare. Först till det rätta svaret, som var: Kosmos - Vår plats i universum.

Och så till vinnarna:

Jannice Larsson, Njurunda - du vinner Emmas tavla.

Annelie Andersson, Vellinge - du vinner Ulfs tavla.

Grattis! Vinsterna kommer inom kort!

Priserna i tävlingen är dessa:

 

 

 

 

 

Till vänster har vi en tavla målad av Ulf (olja), och till höger en tavla målad av Emma (akryl).                                                                              To the left a painting by Ulf (oils) and to the right a painting by Emma (acryclics).

----------------------------------------------------

The competition is over!

The deadline has been reached and among all the participants who sent us the correct answers and tipped their friends about the competition, there has been two winners. First, the correct answer: Kosmos - Vår plats i universum.

And then the winners:

Jannice Larsson, Njurunda, Sweden -  you win Emma's painting.

Annelie Andersson, Vellinge, Sweden - you win Ulf's painting.

Congratulations!

Startsida      Emmas sida       Ulfs sida       Nyheter       Info      Blogg
Tävlingsdax!

Resultaten i tävling nr 3!

Den 1-22 mars hängde vår utställning "Hållbarhet" på Bälinges bibliotek. I samband med den hade vi en liten tävling!

Här är nu resultatet! Först till svaren på frågorna:

1. Ulfs tavlor om uppvärmning innehåller pingviner. Vid vilken pol finns pingviner?                    SVAR: Sydpolen

2. Emma har återanvänt serietidningar i 3 bilder. Vem rider på Jolly Jumper?                               SVAR: Lucky Luke

3. Papper används ofta i konst. Vilken naturresurs får vi papper från?                                             SVAR: Träd/skog

Vinsterna består av inramade reproduktioner av Ulf Ericssons "Coffee Is Life" och Emma Elliotts "Mosaiktulpaner". Vi fick in många rätta svar, både via mail och i lådan vid utställningen - jätteroligt! Här är de två vinnarna:

"Mosaiktulpaner" - Victoria Burman, Boden

"Coffee Is Life" - Agnes Johansson, Bälinge

Grattis! Vinsterna är på väg!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Here's the result of contest # 3!

During the period of March 1-22, our "Sustainability" exhibition was up at Bälinge library. In Connection with that, we had another contest!

Here's the result. First, the answers to the questions:

1. Ulf's paintings about global warming contain penquins. At what pole do they live?           ANSWER: The South Pole

2. Emma has re-used old comic books in 3 pictures. Who owns Jolly Jumper?                      ANSWER: Lucky Luke

3. Paper is often used in art. Which natural resource do we get paper from?                           ANSWER: Trees/forrests

Prizes: Framed reproductions of Ulf Ericsson's "Coffee Is Life" and Emma Elliott's "Mosaiktulpaner" (Mosaic Tulips).

We had lots of correct answers, both via email and the box at the exhibition, great fun! Here are the winners:

"Mosaiktulpaner" - Victoria Burman, Boden

"Coffee Is Life" - Agnes Johansson, Bälinge

Congratulations, the prizes are on the way!

Vinnarna är korade i tävling nr 2!

I samband med vår utställning Funimals på Storvretabiblioteket 5-26 oktober, hade vi en tävling där man kunde vinna tavlor. Man skulle svara på 3 frågor om utställningen senast den 26 oktober.

Nu har två vinnare korats. Först till svaren på frågorna.

1) Ulfs tavla "Many Faces of a Pig" innehåller grisar. Hur många?            SVAR: 16 st.

2) På Emmas tavla "Party Time" finns 2 klossar. Vilka bokstäver står på dem?SVAR: J och K.

3) Både Emma och Ulf har avbildat en amfibie i varsin tavla. Vilket djur är det?SVAR: Groda.

Vi fick in många svar, vilket var mycket glädjande! Och av alla de som svarat rätt, har 2 vinnare dragits:

1 - vinnare av Emmas tavla: Linnea Steen, Storvreta.                                                 2 - vinnare av Ulfs tavla: Viggo Blomster, Storvreta.

Grattis! Vinsterna kommer inom kort!

--------------------------------------------------

The winners in contest # 2

In connection with our exhibition Funimals at Storvreta library 5th-26th of October, we had a competition where you could win framed pictures. There were 3 questions about the exhibition and the deadline was October 26th.

We now have two winners. But first, the answers of the questions.

1) Ulf's painting "Many Faces of a Pig" contains pigs. How many?               ANSWER: 16.

2) In Emma's picture "Party Time" there are 2 blocks. What letters are on them? ANSWER: J and K.

3) Both Emma and Ulf have depicted an amphibian in a picture each. What animal is it?                                          ANSWER: Frog.

There were a lot of participants of the contest, how great! Of all the correct answers, 2 winners have been picked:

1 - The winner of Emma's picture: Linnea Steen, Storvreta.                                                2 - The winner of Ulf's picture: Viggo Blomster, Storvreta.

Congrats! The prizes will be sent to you shortly.